De Meernse Jeu de Boulesclub 

 

Het bestuur:


Voorzitter:                            Jan Schwarze  (aftredend medio 2020)

Interim voorzitter:               Theo van Schaik

Penningmeester:                 Piet van de Berg

Secretaris:                            Thijs Hornix

Bestuurslid:                          Kees Mink  (organisator evenementen)

Bestuurslid:                          Wim de Wit