De Meernse Jeu de Boulesclub 

 

Het bestuur:


Voorzitter:                            Jan Schwarze  (aftredend in 2020)

Penningmeester:                 Piet van de Berg

Secretaris:                            Thijs Hornix

Bestuurslid:                          Theo van Schaik

Bestuurslid:                          Wim de Wit

Bestuurslid:                          Kees Mink