De Meernse Jeu de Boulesclub 

 

   Actueel Nieuws.

Vanaf 11 mei kunnen op beperkte schaal weer activiteiten plaatsvinden.
We spelen dan weer op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagochtend.
Het deelnemen hieraan is volledig voor eigen verantwoording.

Houdt altijd de volgende regels aan:
*   Houdt altijd 1,5 meter afstand.
*   Bij verkoudheid of koorts:  KOM NIET
*   Bij twijfel, kom niet of draag een mondkapje

Van onze 10 banen worden er 5 gebruikt, dus tussen elke speelbaan een lege baan.
Le But is beperkt toegankelijk,  max 2 peronen gelijktijdig in het clubhuis.
Doubletten mag maar tripletten is niet toegestaan.

Als gevolg van de maatregelen tegen het corona virus is de datum van de
Algemene Ledenvergadering tot nader bericht uitgesteld

      Locatie  "De Schalm"
      Aanvang:  19:30 uur.