De Meernse Jeu de Boulesclub 

 

2019  Schoorl  -  Struinen door de duinen.